Fundacja ONKOLOGIA 2025 - Skuteczna onkologia tu i teraz

05/05/2015 - 12:00

ONKOline jako system wzmacniający infrastrukturę informatyczną Karty DiLO

Fundacja ONKOLOGIA 2025 w propozycji działań przyspieszających proces ewolucji systemu opieki onkologicznej w Polsce wskazała projekt ONKOline jako system optymalizujący przepływ pacjentów onkologicznych. Fundacja proponuje wprowadzenie ONKOline jako systemu obligatoryjnego przez NFZ dla wszystkich świadczeniodawców. W dokumencie "Skuteczna onkologia tu i teraz. Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16" opracowanym przez Fundację ONKOLOGIA 2025 czytamy:

 

 

"OGRANICZENIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z NADMIERNĄ HOSPITALIZACJĄ I DUBLOWANIEM PROCEDUR

Wzmocnienie infrastruktury informatycznej Karty DiLO

Uważamy, że skuteczne wdrożenie trzech mechanizmów „pakietu onkologicznego” tzn. koordynatora pacjenta, konsylium multidyscyplinarnego i maksymalnego czasu pomiędzy podejrzeniem a diagnozą znacząco zmniejszy chęć pacjentów do szukania wielokrotnego potwierdzenia opinii specjalistów. Zmniejszy to także notorycznie występujące dublowanie procedur.

Jednak dotychczasowe doświadczenia z systemem informatycznym dającym dostęp lekarzom do Karty DiLO pokazują, że nie jest on wystarczająco wydajny, aby dać wgląd do danych w czasie rzeczywistym i stanowić alternatywę dla papierowej wersji Karty. Proponujemy wzmocnienie infrastruktury informatycznej Karty DiLO, aby umożliwić jej użycie w czasie rzeczywistym i docelowo wyeliminować formę papierową.

Proponujemy także wprowadzenie do systemu eWUŚ specjalnego oznaczenia dla pacjentów, którym wydano Kartę DiLO, w celu wyeliminowania przypadków wydawania takich kart wielokrotnie i dalszego ograniczenia wielokrotnych wizyt u tego samego rodzaju specjalistów z różnych ośrodków. 

Wykorzystanie istniejących systemów

Proponujemy przeznaczenie funduszy publicznych na wzmocnienie i upowszechnienie funkcjonalności istniejących systemów optymalizujących przepływ pacjentów onkologicznych takich, jak Onkoline (Rada Dyrektorów Publicznych Centrów Onkologii) czy Kolejkoskop (Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych). Po dofinansowaniu ze źródeł publicznych, systemy te powinny zostać wprowadzone jako obligatoryjne przez NFZ dla wszystkich świadczeniodawców, co zaowocuje szybkim polepszeniem efektywności całej ścieżki pacjenta onkologicznego."

Pobierz pdf

Źródło: www.onkologia2025.pl