Łódzkie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Mikołaja Kopernika

ul. Pabianicka 62,
93-548 Łódź

Tel.: +48 42 689 54 10
www.kopernik.lodz.pl