Mazowieckie

CENTRUM ONKOLOGII
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie


ul. W.K. Roentgena 5,
02-781 Warszawa

Centrala: +48 22 546 20 00

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

ul. Indiry Gandhi 14
02-776 Warszawa

Centrala: +48 22 349 61 00
Fax: +48 22 349 61 78, 349 62 13
E-mail: sekihit@ihit.waw.pl