Śląskie

Beskidzkie Centrum Onkologii
im. Jana Pawła II

ul. Wyzwolenia 18
Centrala tel.: +48 33 498 40 01
Sekretariat tel.: +48 33 816 43 70

ul. Wyspiańskiego 21
Centrala tel.: +48 33 827 25 00

ul. Emilii Plater 17
Centrala tel.: +48 33 819 87 60

E-mail: szpital@onkologia.bielsko.pl
www.szpital.bielsko.pl

Centrum Onkologii
Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice

Tel.: +48 32 278 86 66; 278 87 77
Fax: +48 32 231 35 12

E-mail: onkologia@io.gliwice.pl
www.io.gliwice.pl