Świętokrzyskie

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce

Tel.: +48 41 367 42 08 (informacja)
Fax: +48 41 345 68 82

E-mail: scoinfo@onkol.kielce.pl
www.onkol.kielce.pl