Warmińsko-mazurskie

SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii

Al. Wojska Polskiego 37
10-228 Olsztyn

Tel.: +48 89 539 84 28
www.poliklinika.net