Sławomir Waryszak

07/05/2015 - 11:15
"Na dzień dzisiejszy medycyna dąży do tego aby pacjent nie cierpiał."

Tym razem gościem studia ONKOline był Pan Sławomir Waryszak, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych. Rozmowa, którą przeprowadziliśmy dotyczyła celów, działań i planów dotyczących Stowarzyszenia, a także farmakologii w procesie leczenia nowotworu.

Jak mówi Pan Sławomir Waryszak, popularyzowanie wiedzy onkologicznej wśród farmaceutów to bardzo ważna kwestia. Zachorowalność na nowotwory rośnie, dlatego wiedza w tym zakresie musi być stale pogłębiana. Zdaniem Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych kondycja polskiej farmakologii ma się bardzo dobrze. Nie odbiegamy poziomem od Europy: „Nie mamy się czego wstydzić.” Stowarzyszenie prowadzi także szkolenia mistrzowskie, dzięki którym farmaceuci mogą zapoznać się ze wszystkimi aspektami wiedzy farmaceutycznej z perspektywy onkologicznej.

„Najważniejsze jest to żeby pacjent mógł przed lekarzem powiedzieć jak się czuje, nie krył jakiegoś dyskomfortu, nie bał się tego. Jak również nie bał się leków, które lekarz zaproponuje.”

Kolejne pytania związane były z chemioterapią. Zapytaliśmy jak pacjenci mogą sobie radzić z uciążliwymi skutkami tej metody leczenia tj. wymioty, osłabienie, ból mięśni i kości. Nasz Gość podkreślał jak duża jest rola współpracy między pacjentem a lekarzem: „Najważniejsze jest to, żeby pacjent mógł przed lekarzem powiedzieć jak się czuje, nie krył jakiegoś dyskomfortu, nie bał się tego. Jak również nie bał się leków, które lekarz zaproponuje.” Na dzień dzisiejszy medycyna oferuje bardzo dużo medykamentów, które zwalczają nieprzyjemne skutki chemioterapii a „z większością tych skutków dajemy sobie radę”. Niestety samo ich uniknięcie jest mało prawdopodobne ze względu na dawki, jakie pacjenci muszą przyjmować. Leki zabijają komórki rakowe ale także mają wpływ na zdrowe komórki. W związku z tym, mogą powodować dyskomfort pacjenta.

Media zalewają nas informacjami dotyczącymi zachorowalności na nowotwory, które mogą często powodować niepokój. Prezes PSFO uspokaja: „Statystyka to nie człowiek. Proszę pamiętać, że człowiek to nie urządzenie i nie maszyna.” Polska jest w czołówce jeśli chodzi o poziom leczenia od momentu wykrycia nowotworu. Problemem jest kwestia wykrywalności. Pacjenci – jak słyszymy –  bardzo często bagatelizują objawy. To dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie i rozpoczęcie leczenia możliwie jak najwcześniej. Wtedy wyleczalność dochodzić może nawet 99%. Podsumowując Pan Sławomir Waryszak podkreśla, że „Należałoby uświadamiać pacjentów pod względem profilaktyki, nie zaś straszyć statystykami.”

 

Statystyka to nie człowiek. Proszę pamiętać, że człowiek to nie urządzenie i nie maszyna. (…) należałoby uświadamiać pacjentów pod względem profilaktyki, nie zaś straszyć statystykami.”