Czym jest odwyk alkoholowy

Nie ulega wątpliwości, że uzależnienie od różnych substancji zostało napiętnowane w naszej społeczności. Nikt bowiem nie wypowiedział się na temat tego problemu, aby dać do zrozumienia, że istnieje on wśród nas.

Alkoholizm jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych uzależnień w naszym dzisiejszym społeczeństwie. Jest on obecnie tak łatwo dostępny, że każdy może go zdobyć. Nieumiejętne i nadmierne spożywanie alkoholu może prowadzić do uzależnienia. Nawet jeśli zawsze będą to alkoholicy, istnieją skuteczne metody leczenia, które mogą pomóc im w powrocie do normalnego życia. Odwyk alkoholowy jest więc rozwiązaniem. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat.

Podstawowe informacje o odwyku alkoholowym

Odwyk alkoholowy to dla wielu osób uzależnionych od tej niebezpiecznej substancji jedyna szansa na przywrócenie normalności i prowadzenie normalnego trybu życia. Nic więc dziwnego, że wielu alkoholików decyduje się na leczenie w Ośrodku Odwyku Alkoholowego. Znacznie częstszym scenariuszem jest wydany przez sąd nakaz skierowania alkoholika na terapię przez bliską osobę lub jej rodzinę.

Jaki jest najlepszy sposób, aby dowiedzieć się o odwyku alkoholowym? Najważniejsze jest to, że odwyk odbywa się w ośrodku zamkniętym. Alkoholicy mają zakaz kontaktowania się z członkami rodziny oraz korzystania z telefonu. Wprawdzie wolno im rozmawiać z bliskimi, ale muszą korzystać z usług telefonicznych zapewnionych przez ośrodek. Odwyk alkoholowy często podzielony jest na wiele etapów. W jego ramach można wyróżnić:

Detoks alkoholowy i detoks to pierwsze kroki w procesie zdrowienia alkoholika. Detoksykacja i detoks to pierwszy krok w całej terapii. Polega ona na usunięciu z organizmu toksycznych pozostałości i ograniczeniu dostępu do alkoholu. Uzależnieni często doświadczają w tej fazie intensywnego głodu alkoholowego. Na tym etapie terapii niezbędna jest pomoc terapeuty i psychologa.

Terapia specyficzna-Ten etap jest kluczowy w rehabilitacji alkoholowej. Psychologowie mogą wpłynąć na psychikę i pomóc alkoholikowi w dokonaniu zmian. Terapia polega na tym, że pacjent identyfikuje pierwotną przyczynę problemu i uświadamia ją sobie. Współpraca psychologów i terapeutów zajęciowych sprowadza się do tego, że pacjentowi pokazuje się sposoby na normalne życie, a także jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Należą do nich czas, kiedy alkoholik ma pokusę picia po rehabilitacji oraz moment, kiedy czuje taką potrzebę. Musi on oprzeć się pokusie.

Terapia podtrzymująca-To seria lub spotkania, na które składa się np. Grupa Anonimowych Alkoholików to program, który pomaga alkoholikom w początkowych etapach odzyskiwania normalności po odwyku. Grupy te mogą służyć również jako wsparcie i pozwalają poznać ludzi, którzy z powodzeniem pokonali alkoholizm i teraz prowadzą normalne życie.

Jaka jest średnia długość odwyku alkoholowego?

Nie da się przewidzieć czasu trwania odwyku alkoholowego. W niektórych przypadkach może on trwać do dwóch tygodni. Jeśli jednak odwyk alkoholowy zostanie zarządzony przez sąd, może trwać nawet dwa lata. Ze względu na indywidualny charakter odwyku alkoholowego, trudno jest przewidzieć, jak długo będzie on trwał. Wszystko zależy od stopnia zaangażowania i współpracy wykazywanej przez alkoholika oraz tego, czy jest on w stanie poczynić zadowalające postępy w swojej rehabilitacji.

Gdzie znajduje się odwyk?

Odwyk alkoholowy odbywa się zazwyczaj w ośrodku zamkniętym.  Terapia alkoholowa w ośrodku Dezyderata ma za zadanie odsunąć alkoholika od wszelkich innych wpływów i pozwolić mu skupić się na leczeniu. Zamknięte ośrodki odwykowe często zlokalizowane są z dala od miast. Dzięki temu alkoholicy nie mają kontaktu ze światem zewnętrznym, a możliwość, że ktoś poda im butelkę alkoholu jest zminimalizowana. Choć może się wydawać, że taki odwyk jest dla alkoholika trudny i bolesny, powinien on pamiętać, że często jest to ostatnia szansa, jaką mają na odbudowanie swojego życia i życia swoich bliskich.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here