rezonans

Wskaźnik zachorowalności i umieralności na nowotwory stale rośnie, pomimo rozwoju metod diagnostycznych i terapeutycznych wykorzystywanych w onkologii. Jednym z czynników, który sprawia, że nowotwory są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce, jest późne rozpoznanie choroby. Dlatego tak ważne jest wykorzystanie odpowiednich metod diagnostycznych w celu jak najwcześniejszego wykrycia zmian nowotworowych i wdrożenia leczenia.

Rezonans magnetyczny – zastosowanie w diagnozowaniu raka

W diagnostyce chorób nowotworowych coraz częściej wykorzystuje się rezonans magnetyczny. W ostatnich latach doszło do znacznego rozwoju tej metody, dzięki czemu obecnie stosuje się ją nie tylko w diagnostyce chorób ośrodkowego układu nerwowego, narządów głowy i szyi oraz układu kostno-stawowego. Wzrost czułości metody oraz nowe techniki obrazowania pozwalają na szersze wykorzystanie rezonansu magnetycznego. Obecnie znajduje on zastosowanie również w diagnostyce nowotworów płuc, wątroby, jelit, nadnerczy, a także macicy. Niewątpliwą zaletą rezonansu magnetycznego jest połączenie wysokiej skuteczności z dużym stopniem bezpieczeństwa osoby badanej. Pacjent nie jest narażony na działanie promieniowania jonizującego przez co istnieje niewiele przeciwwskazań do wykonania rezonansu magnetycznego. Należy jednak pamiętać, że ze względu na fale magnetyczne badanie to nie powinno być wykonywane u osób z wszczepionym rozrusznikiem serca. Przeciwwskazaniem do rezonansu magnetycznego jest również obecność metalowych ciał obcych w ciele (np. endoprotez z materiału ferromagnetycznego).

Inne badania wykorzystywane w diagnostyce raka

Rezonans magnetyczny nie jest jedynym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce raka. Do innych badań, które znajdują zastosowanie w onkologii zalicza się, m.in.:
– tomografia komputerowa,
– badanie radiologiczne (RTG),
– mammografia.

Tomografia komputerowa

Pierwsze z wymienionych badań – tomografia komputerowa pozwala na szybką, precyzyjną i nieinwazyjną diagnostykę wielonarządową. Służy do wykrywania pierwotnych i wtórnych zmian nowotworowych, a także do ustalenia rozpoznania i wskazania miejsca pobrania materiału do biopsji. Tomografia komputerowa wykorzystywana jest również do oceny stopnia zaawansowania nowotworu.

Badanie radiologiczne (RTG)

Jest to technika obrazowania wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie do wykrycia nieprawidłowości w „prześwietlanym” narządzie. Badanie RTG znajduje zastosowanie, m.in. w diagnostyce nowotworu płuc (jednego z najczęściej występujących nowotworów złośliwych w Polsce).

Mammografia

Mammografia to radiologiczna metoda badania piersi. Określana jest jako jedno z najbardziej czułych i specyficznych badań w profilaktyce nowotworu piersi. Wykorzystywana podczas badania dawka promieniowania jest minimalna przez co mammografia jest całkowicie bezpieczna dla pacjentki. Umożliwia ona ocenę mikrozwapnień (rezonans magnetyczny i USG mogą ich nie wykryć), a także całościowe uwidocznienie piersi.

Wykrycie choroby nowotworowej w jej wczesnym stadium daje większe szanse na wdrożenie skutecznego leczenia. Biorąc pod uwagę, że współczesny styl życia predysponuje do rozwoju zmian nowotworowych należy pamiętać o regularnym wykonywaniu badań. Opisane powyżej badania można wykonać w LUX MED Diagnostyka.

Piśmiennictwo:

1. El Saghir NS, Anderson BO. Breast cancer early detection and resources: Where in the world do we start? Breast 2012; 21: 423-5.
2. Jassem J, Bobek-Billewicz B, Krzakowski M i wsp. Rak Piersi. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych. www.onkologia.zalecenia.med.pl 2009.
3. Low R.N., Gurney J. Diffusion-weighted MRI (DWI) in the oncology patient: value of breathhold DWI compared to unenhanced and gadolinium-enhanced MRI. J. Magn. Reson. Imaging 2007; 25: 848–858.
4. Thornton E., Morrin M.M., Yee J. Current status of MR colonography. Radiographics 2010; 30: 201–218

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/rmenkala21/domains/onkoline.pl/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here